วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย - Highlight MotorSports

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วิศวะฯ มหิดล ร่วมมือ ดาสท์บลู เปิดแล็ปทดสอบเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® รับมาตรฐาน EURO5 ลดก๊าซพิษ และ PM2.5 รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก ได้จริง พร้อมใช้ทั่วไทย

Share This

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม AdBlue® by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำ และถูกติดตั้งระบบบำบัดไอเสียจากโรงงานผู้ผลิต AdBlue® ทำหน้าที่แปลง NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) ในไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนและไอน้ำ ซึ่ง NOx เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดหมอกพิษปกคลุมใน เมืองใหญ่ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและภูมิแพ้ ซึ่งการร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เป็นการทดสอบสารเคมีกำจัดไอเสีย AdBlue® ที่ผลิตในประเทศไทย โดย DasBlue ให้ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดISO22241เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ต่อนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมต่อโลก พร้อมใช้ทั่วไทยความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ที่ใช้ในการทดสอบสารเคมีบำบัดไอเสียเพื่อแสดงคุณภาพของน้ำยาเคมี AdBlue ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท ดาสท์บลู จำกัด และทำการทดสอบคุณภาพโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมีการจัดเสวนาถึงความจำเป็นในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศในเมืองหลวง โดยมีผู้ดำเนินรายการ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกร ผู้ประกาศ ​Content Creator ชื่อดัง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงนโยบายการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5


สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เริ่มประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้รถที่มีเครื่องยนต์ดีเซล จดทะเบียนใหม่ต้องผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO5 ซึ่งสารเคมีกำจัดไอเสีย เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้การบังคับใช้ EURO5 มีประสิทธิภาพในการกำจัดไอเสีย และ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด คือ โรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO22241 ทดแทนการนำเข้าจากยุโรป


นาย กิติธัช มนตรีโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด เผยว่า
“มาตรฐานยูโร หรือ EURO ที่เป็นการควบคุมมลพิษจากสหภาพในยุโรปที่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยนับเป็น มาตรฐานยูโร 1 (EURO 1) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งมีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการเผาไหม้ ไม่ให้มีมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และมีมาตรฐานการควบคุมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุด มีการแบ่งออกเป็นประเภท และขนาดของเครื่องยนต์ จนมีการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานได้มีการวัดสารเคมีต่างๆ ดังนี้ คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) , สารไฮโดรคาร์บอน (HC) , สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ,สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) โดยมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567, เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 0.5 กรัม/กม. ,สารไฮโดรคาร์บอน และ สารไนโตรเจนออกไซด์ (HC+NOx) ต้องไม่เกิน 0.23 กรัม/กม. ,สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.18 กรัม/กม. , สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.005 กรัม/กม. เป็นต้น


ทั้งนี้มาตรฐานยูโร5(EURO5)เพิ่มความเข้มงวดของการปล่อยฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็น อย่างมาก โดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละออง ส่วนข้อจำกัด NOx ก็เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน (โดยต้องลดลง 28% เมื่อเทียบกับ EURO 4) และเป็นครั้งแรกที่มีการจำกัดปริมาณฝุ่นละออง ซึ่งการกำหนดค่ามาตรฐานไอเสีย (มาตรฐานยูโร)ที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 (EURO 6) ในอนาคตอันใกล้นี้


การจัดงานในครั้งนี้จึงนับเป็นความสำเร็จของ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ในการเป็นทั้งผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม AdBlue® by DasBlue น้ำยาบำบัดไอเสียสำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง EURO5/6/7 มลพิษต่ำ ซึ่งในวันนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทดสอบเคมีบำบัดไอเสีย AdBlue® รองรับมาตรฐานไอเสีย EURO5 ต่อสื่อมวลชนและผู้สนใจ AdBlue® เป็นสารเคมีที่ใช้ในการฉีดในระบบไอเสีย เพื่อกำจัดก๊าซพิษ NOx ซึ่งทำลายระบบทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการกำเนิด PM2.5 นอกจากนี้ ระบบ DPF ยังช่วยกำจัด เขม่าควันดำ ซึ่งจะทำให้ท้องถนนไทยสะอาด ปลอดเขม่าดำที่ลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจอีกด้วย”


ทางด้าน รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การร่วมลงนามระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ดาสท์บลู จำกัด ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่แสดงถึงบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยในครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพสารเคมีบำบัดไอเสีย AdBlue ผ่านการสนับสนุนของบริษัท ดาสท์บลู จำกัด โดยการ ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะยึดตามมาตรฐานสากล ISO22241 เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของคุณภาพสินค้า”


สำหรับผู้สนใจน้ำยา AdBlue สด ใหม่ ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตรถเลือกใช้ สั่งซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากทุกช่องทางดังนี้
   - Line ID : @dasblue Facebook: DasBlue Thailand
   - Call Center หมายเลข 092-965-8989 และ 092-381-8989


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages