"เอินเวย์"มอบยาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ลดความกดดันของระบบสาธารณสุขไทย - Highlight MotorSports

Post Top Ad

Responsive Ads Here

"เอินเวย์"มอบยาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ลดความกดดันของระบบสาธารณสุขไทย

Share This

  **"เอินเวย์"มอบยาให้ผู้ว่าฯกทม. ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโควิด-19**

สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะแพทย์จีน ส่งมอบยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" ( Lianhua Qingwen Capsule) และ ยาน้ำ "ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" (Huoxiang Zhengqi Ye) ให้กับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในระยะเบาและระยะปานกลางเพื่อเพิ่มอัตราการหายของโรค ทำให้อาการของผู้ป่วยหายเร็วขึ้น และฟื้นฟูเซลล์ปอดที่เกิดการอักเสบให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ ลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง พัฒนาสู่ระดับรุนแรง หรือวิกฤติได้ถึง 50% ซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์และแรงกดดันของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน

ล่าสุด บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการได้นำคณะผู้บริหารและคณะแพทย์จีนของบริษัท ฯ เดินทางไปที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" และยาน้ำ "ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" จำนวน 4,600 กล่อง มูลค่ารวม 1,284,000 บาท ให้กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วง โรคโควิด-19 แพร่ระบาด เช่น บริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร กรมควบคุมโรค สมาคมหอการค้าไทย-จีน โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นต้น


ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล และยาน้ำ ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่ เป็นยาที่ถูกบรรจุในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้กับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตทางการแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือเคยไปในพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เพื่อป้องกันและรักษาแต่เนิ่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งเมืองอู่ฮั่นได้กำหนดให้ยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" และยาน้ำ" ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" เป็นยาป้องกันโควิด และประกาศให้ชาวมืองอู่ฮั่นใช้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา FDA ของประเทศจีนได้อนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 ให้กับ "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" อย่างเป็นทางการ โดยเพิ่มข้อบ่งใช้รักษา โควิด-19 ในระยะเบา และระยะปานกลาง ที่มีอาการไข้ ไอ และอ่อนเพลียร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน


ปัจจุบัน ยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล " ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายใน 24 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย "ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรวิจัยพัฒนา ส่วนการเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนยาน้ำฮั่วเซียงฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณในประเทศไทย และเป็นตำรับยาที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 1,000 ปี จากประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนที่เคยเกิดโรคระบาดครั้งรุนแรงนับร้อยครั้ง ฮั่วเซียงฯ เป็นตำรับยาที่ถูกคัดเลือกนำไปใช้เพื่อป้องกันและรักษาบ่อยครั้งที่สุด เนื่องจากความโดดเด่นและหลักการสำคัญของตำรับฮั่วเซียงฯ จะเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ขจัดพิษชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการแพทย์จีน เมื่อร่างกายมีพิษชื้นสะสมก็จะง่ายต่อการติดเชื้อโรคและเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายนั้นก็จะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้เร็ว จากผลสรุปการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศจีนที่ผ่านมาได้พบว่า 96% ของผู้ป่วย มีสภาพร่างกายที่มีพิษชื้นสะสม นี่คือเหตุผลสำคัญที่ยาน้ำ ฮั่วเซียงฯ ถูกคัดเลือกจากวงการแพทย์จีนและรัฐบาลจีนให้บรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ซึ่งประกาศให้ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโควิด-19 ทั่วประเทศ


จากการศึกษาทางคลินิกแบบ Multicenter, Prospective, Randomized, Controlled trial จาก 23 โรงพยาบาลใน 9 มณฑลทั่วประเทศจีนระหว่างวันที่ 2-15 ก.พ. 2563 ในผู้ป่วย 284 ราย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไข้ ไอหรืออ่อนเพลียร่วมกับปอดอักเสบ โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  1. กลุ่มเปรียบเทียบ จํานวน 142 คน ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบัน
  2. กลุ่ม "เหลียนฮัว ชิงเวิน" จํานวน 142 คน ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันควบคู่กับ "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 14 วัน

ดัชนีหลักในการประเมิน คือ อัตราการหายของอาการทางคลินิก (ไข้ ไอและอ่อนเพลีย) หลังจากจบการรักษา 14 วัน ซึ่งมีผลสรุปดังนี้


ที่สำคัญคือ สามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤติได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโควิด-19 ทำให้อาการอักเสบของปอดได้รับการฟื้นฟูได้ดีกว่า อาการของผู้ป่วยหายเร็วกว่า สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วกว่า ช่วยลดแรงกดดันของระบบสาธารณสุข และผลงานศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Phytomedicine เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ปี2020 และถือเป็นผลงานศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับยาสมุนไพรรักษา โควิด-19 ชิ้นแรกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลก

สำหรับกลไกด้านเภสัชวิทยาของ "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" นั้น จากการศึกษาพบว่า 
  1. มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการจำลองตัวของไวรัส SARS-CoV-2  
  2. มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ลดการเกิด cytokine storm 

จึงมีผลในการปรับปรุงอาการทางร่างกายและกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้ดีขึ้นและช่วยปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งผลงานศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Pharmacological Research ซึ่งถือว่าเป็นงานศึกษากลไกยาสมุนไพรต้านโควิด-19 ชิ้นแรกของโลกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และยังได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารในปี 2019/2020


อย่างไรก็ตาม จากการแถลงข่าว สรุปผลการต่อสู้โควิด-19 ทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของประเทศจีนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พบว่า 91.5% ของผู้ป่วย ในประเทศจีนได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน และเห็นผลโดยรวมสูงกว่า 90% ประสบการณ์และความสำเร็จในการต่อสู้ โควิด-19 รวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษา โควิด-19 ของประเทศจีนนั้น เป็นแนวทางที่ชาวโลกพึงศึกษาเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยทั่วโลกได้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยยาสมุนไพรต้านโควิด-19 อีกต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages