นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน - Highlight MotorSports

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

Share This

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำโดย นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา โดยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องด้านสวัสดิการของพนักงาน และด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต 


จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 75,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมบุตรที่มีผลการเรียนดี อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถสร้างและรักษาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้อีกด้วย 


เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่ทางนิปปอนเพนต์ ได้ตระหนัก และสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ นิปปอนเพนต์ พระประแดง เมื่อเร็วๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages