การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - Highlight MotorSports

Post Top Ad

Responsive Ads Here

การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share This

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย คุณปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ คุณชุริน ภัทรดิลก อุปนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ร่วมแถลง ณ ชั้น ห้องประชุม สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร


สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแล และ ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งได้แก่ ปลูกถ่าย ตับ ไต หัวใจ ปอด และ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการรักษา ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ และ ทางการแพทย์ได้พบว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ด้วยการเล่นกีฬา จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้น


สำหรับกีฬาเปตอง ถือเป็นกีฬาที่พัฒนาทางด้านร่างกาย กำลังแขน ผู้เล่นจะฝึกการใช้นิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และ หัวไหล่ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อบังคับลูกให้ได้จังหวะ และ ระยะที่ต้องการ กำลังขา ผู้เล่นจะต้องเดินไปเดินมาตามความยาวของสนาม ลุกนั่งเพื่อการวาง หรือ ลูกเข้าตลอดเวลาการเล่น สายตา กีฬาเปตอง ช่วยให้เกิดการทำงานที่สัมพันธ์กัน ระหว่างสายตา และ มือ เนื่องจากต้องใช้สายตา กะระยะทาง พิจารณามุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามความต้องการ อีกทั้งยังพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทางด้านจิตใจ และ ด้านสังคม อีกทั้งกติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน เล่นสนุก เข้าใจได้ง่าย สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่นได้ และที่สำคัญ เป็นกีฬาที่สมาคมฯ ได้นำเสนอเข้าในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


สำหรับการแข่งขันกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ประเภท เดี่ยวชายทั่วไป ประเภท เดี่ยวหญิงทั่วไป ประเภท คู่ทั่วไป และ ประเภท ชู้ตติ้ง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ด้วยกัน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages